Jubilate logo
Gepubliceerd op:

SEPTEMBER-OKTOBER 2016 

VRIJWILLIGERSAVOND

Jubilate kan zich verheugen in een grote groep vrijwilligers die er met elkaar voor zorgt dat alle voorkomende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het bestuur heeft daarom op zaterdag 19 augustus een vrijwilligersavond georganiseerd in het clubgebouw van DVS. Met een drankje en een hapje en een gezellig samenzijn werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

EERVOLLE AANSTELLING

Vaste tweede dirigent  Arthur Postma heeft een eervolle aanstelling gekregen in de muzikale begeleidingsgroep van de musical ‘Lion King’, die binnenkort in het Circustheater te Scheveningen van start zal gaan. Er zal voor hem een drukke periode aanbreken, waardoor hij minder beschikbaar zal zijn als repetitor van Jubilate. Met eerste dirigent Aldert Fuldner zal bekeken worden welke data nog beschikbaar zijn en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden om het nieuwe kerstrepertoire in te studeren.

PR EN MEDIA

Voor de publiciteit van ons koor nemen sociale media op het internet steeds meer een belangrijke plaats in. Jubilate zal trachten hierop in te spelen. Naast de regelmatige publicaties in de Katwijkse nieuwsbladen, zal ook de website voor Jubilate meer aandacht krijgen. Er zal nog meer actueel Jubilatenieuws gepubliceerd gaan worden en in de toekomst zullen er ook beelden van onze concerten te zien zijn. Ook op facebook zal Jubilate te vinden zijn.

SPORTHAL CLEIJN DUIN

Sporthal Cleijn Duin, onze thuisbasis voor de concerten met kerst en in de zomer, heeft een facelift ondergaan. Zo is er een nieuwe tribune geplaatst en zijn er andere luchtkokers aangebracht.  Voor Jubilate betekent dit dat de achterwand die voor de concerten wordt gebruikt, moet worden aangepast. Uiteindelijk is besloten een hele nieuwe concertwand te ontwikkelen. Al met al een heel karwei en een drukke tijd voor de opbouwgroep.

OEFENZAAL DVS-GEBOUW

Inmiddels zijn er aanpassingen getroffen om de akoestiek in de oefenzaal te verbeteren. De geluidsdempende panelen aan de wanden die voor de blaasinstrument van DVS nodig zijn, worden voortaan afgedekt met panelen die er voor zorgen dat het geluid van het koor niet meer geabsorbeerd wordt. Door deze maatregel is de akoestiek duidelijk verbeterd. Verder zijn de airco’s in de grote en kleine oefenruimte aangepast.

CONCERTREIS DUITSLAND

De voorbereidingen voor de concertreis  op 1 t/m 6 juni 2017 naar de omgeving van Leipzig zijn in volle gang. Meer dan honderd zangers hebben zich voor deze reis aangemeld. Zij zullen concerten gaan geven in Jena (St. Michaels Kirche) en Leipzig (Petrus&Pauluskirche). De koorleden zullen vergezeld worden door hun echtgenotes en een aantal supporters. Medewerking bij deze concerten zal verleend worden door de Poolse sopraan Anna Zawisza.