Jubilate logo
Impressie afbeelding

Logo

De essentiële kenmerken waar het logo voor staat zijn:

  1. muziek
  2. koormuziek
  3. mannenkoor
  4. verbondenheid met de zee

De twee verticale balken symboliseren de stembanden (het zingen). De ovaal linksonder stelt de groep = het koor voor. De strik rechtsboven is het mannelijke aspect, terwijl het geheel een muzieknoot suggereert.

Het gebruikte lettertype is Garamond, een stevige (mannelijke) letter die toch ongedwongen en subtiel overkomt.

De tekst staat in een golfbeweging waardoor associaties worden opgeroepen met de zee waarbij de letters diverse toonhoogten aangeven.

Het artistieke behoeft kleur vandaar dat de stembanden de Katwijkse kleur blauw hebben gekregen waardoor ook de associatie met de zee versterkt wordt en tevens een speciale balans aangebracht wordt in de zwarte hoofdkenmerken die tezamen de totale groep in smoking symboliseren.

Riet Rosier – ontwerpster