Jubilate logo
Gepubliceerd op:

Maandagavond, 2 januari hield Jubilate haar nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw van DVS aan de Nieuwe Duinweg. Leden, oudleden, vrienden en bekenden kwamen het bestuur van Jubilate en elkaar, een goed nieuwjaar toewensen.
In zijn nieuwjaarstoespraak blikte voorzitter Herman de Best terug op het afgelopen jaar en onthulde hij een aantal plannen voor het komend jaar. Ook deed hij een krachtig beroep op de aanwezigen om nieuwe leden te werven.
Tot slot werd een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Terugblik
Jubilate kan terugzien op een tweetal bijzonder geslaagde concerten. Onder de naam “Sailing Home” werd een zomerconcert gegeven waarin de zee centraal stond. Voor het eerst maakten we kennis met de sopraan Sanne Mallant.
Medewerking werd verleend door het Holland Symfonie Orkest.
Het kerstconcert kreeg de titel “Kerst met Jubilate”. Opnieuw hebben de vele toehoorders weer genoten van het flink aantal nieuwe kerst liederen van het koor en de zang van Sanne. Dit concert werd uitgezonden door RTV Katwijk. Helaas was de weergave van het geluid voor velen teleurstellend. Het vertolkte niet de sfeer die in de zaal werd beleefd. Desondanks vormde het concert een uitstekende start voor de viering van de geboorte van onze Heiland. Tenslotte werd er stil gestaan bij de leden die het koor afgelopen jaar ontvallen zijn.

Plannen voor 2017
Dit jaar heeft Jubilate opnieuw een buitenlandreis op de agenda. In het jaar 2017 is het 500 jaar geleden dat in Duitsland de kerkhervorming plaats vond. De reis gaat dan ook naar Weimar, Erfurt en Leipzig. Dit is de omgeving waar Maarten Luther geschiedenis schreef. Deze reis zal begin juni plaats vinden. Voor het jaarlijks zomerconcert is er dan te weinig voorbereidingstijd. Het bestuur beraadt zich voor een alternatief.
In december staat het jaarlijks kerstconcert in Sporthal Cleijn Duin en de medewerking in de kerstsamenzang op 23 december op het programma. Heel bijzonder dit jaar is de uitnodiging om in de kerstnacht van 24 december in de Oude Kerk in Delft te komen zingen.

Jubilarissen
Traditiegetrouw werd ook weer een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Herman Ouwand (25 jaar lid), Harry Minnee en Jan Nijgh (40 jaar lid) en tot slot Piet Glasbergen (50 jaar lid) ontvingen de daarbij behorende decoratie.

clip_4