Jubilate logo
Gepubliceerd op:

Op donderdagavond 5 april 2018 vond de jaarvergadering van het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate plaats in het clubgebouw van DVS aan de Nieuwe Duinweg. Na de koffie met gevulde koek, opende voorzitter H. de Best om 19.45 uur de vergadering. De opkomst bedraagt 100 leden.

openingswoord
In zijn openingswoord stipt de voorzitter verschillende hoogtepunten aan uit het koorjaar 2017. Hierin memoreert hij de Duitslandreis en het erelidmaatschap van penningmeester J. Houwaard.

financiën
Na het financieel overzicht van de penningmeester, doet de kascontrolecommissie verslag bij monde van koorlid A de Vries. Hij verleent  de penningmeester decharge. De contributie van het jaar 2018 wordt vastgesteld op €180,– per jaar.

bestuurverkiezing
De heren de Best (voorzitter) E. Kulk (tweede secretaris) en A. Hoek (algemeen adjunct) worden herkozen voor een nieuwe termijn.
Dhr. J. Houwaard treedt af als eerste penningmeester en zal door bestuurslid J. van der Plas worden vervangen. Dhr R. Sloots wordt gekozen als tweede penningmeester.

Geplande activiteiten

Leidse hofjesconcerten
Op zaterdagavond 19 mei 2018 zal Jubilate haar medewerking verlenen aan het openingsconcert in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Deze driedaagse concerten die niet alleen binnen, maar ook in verschillende hofjes plaats vinden, worden dit jaar voor de tiende keer gehouden.
Het concert op 19 mei bestaat uit een combinatie van korte optredens met bekende artiesten die de afgelopen jaren al eerder op de Leidse Hofjesconcerten hebben opgetreden. Het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate zal na de pauze optreden. Het eerste deel treedt het koor alleen op en het tweede deel gezamenlijk met K&G uit Leiden.
Kaarten voor dit bijzondere concert zijn verkrijgbaar bij de Stadsgehoorzaal (Breestraat 60) en bij VVV Leiden ((Stationsweg 26) in Leiden. Prijs €15,-.

Kattukse Maestro
Medewerking zal worden verleend aan de Kattukse Maestro op zaterdagavond 9 juni.
Dit evenement vindt plaats in het clubgebouw van DVS. Op deze avond zal een aantal prominente aspirant Maestro’s hun kwaliteiten laten zien in het hanteren van het dirigentenstokje. De beste dirigent zal worden uitgeroepen tot Kattukse Maestro 2018. Jubilate zal met een twintigtal zangers de kandidaten met hun zang nauwlettend volgen.

Jubileumconcert
Op donderdagavond 28 juni 2018 geeft het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate een jubileumconcert in Het Concertgebouw in Amsterdam.
Samen met een van de sterren  van The Voice of Holland, Sanne Mallant, brengt het een ode aan ‘De Zee’ onder de titel ‘Sailing Home’.
Een fascinerende reis die u meevoert – van geestelijk lied tot operette – over het water dat Nederland zoveel zegen en leed heeft gebracht.
Van het Godsvertrouwen in ‘Ruwe stormen mogen woeden’ tot de eeuwige strijd tegen de zee in  ‘Sailing Home’. Van het verlangen om thuis te komen in ‘I am sailing’ tot de romantiek van Venetië in het Gondellied. De virtuoze pianist Arthur Postma en de topmusici van het Holland Symfonie Orkest vergezellen Jubilate op deze reis. Aan het roer staat de bezielende dirigent Aldert Fuldner.
Over de kaartverkoop en het vervoer naar Het Concertgebouw leest u binnenkort meer informatie.

Na de rondvraag sluit de voorzitter met een ‘Wel thuis’ om 22.15 uur de druk bezochte vergadering.