Jubilate logo
Gepubliceerd op:

Op zondagochtend, 23 augustus heeft Chr. Mannenkoor Jubilate op Sail Amsterdam gezongen. Het koor kreeg deze eervolle uitnodiging om medewerking te verlenen aan de oecumenische kerkdienst ‘Blessing of the Sails’. De bijeenkomst werd gehouden op het helidek van Zr. Ms. De Ruyter.

SAIL AMSTERDAM

Onder de titel “Van Gouden Verleden naar Gouden Toekomst” werd afgelopen week het nautisch evenement ‘Sail Amsterdam’ gehouden. Sinds 1975 wordt er elke vijf jaar een SAIL georganiseerd om ons nautische erfgoed te eren. Vele grote Tall Ships lagen er in de Amsterdamse havens en er was gelegenheid om een rondje mee te varen of een kijkje te nemen aan boord van deze imposante schepen.Jubilate zingt bij  SAIL Amsterdam Duizenden mensen hebben hiervan gebruik gemaakt. Op de slotdag van het grote zeilfeest werd zoals gebruikelijk ‘ the Blessing of the Sails’ gehouden.

 

 

 

MS. DE RUYTER

Zr. Ms. De Ruyter is een luchtverdedigings- en commandofregat. Het schip doet dienst sinds 2004 en was in 2010 en 2011 het vlaggenschip van de NAVO-operatie “Ocean Shield”. Dit was een missie tegen piraten die de Somalische wateren onveilig maakten. In deze periode verijdelde het schip verschillende aanvallen van piraten en werd er een flink aantal overmeesterd. Op  het helidek was een groot zeil gespannen en was er plaats voor het koor en het koperkwintet van de Marinierskapel. Ook stonden er voor zo’n 500 belangstellenden stoelen klaar.

drukte rondom Ms. Zr. De Ruyter

 

 

 

 

 

EEUWEN OUDE TRADITIE

Al honderden jaren lang werken en wonen zeevarenden met verschillende religieuze achtergronden met elkaar op schepen. De traditie is dat op zondagmorgen een kerkdienst wordt gehouden voor de bemanningsleden van de schepen. In deze dienst wordt de zegen gevraagd voor een behouden vaart. Veel belangstelling voor Blessing of the SailVele mannen van het Katwijkse mannenkoor hebben vroeger ook gevaren en zij weten maar al te goed hoe gevaarlijk de zee kan zijn. Op zee heb je elkaar hard nodig. Dan moet je elkaar kunnen vertrouwen en dan zijn de mensen op elkaar aangewezen. We herinneren ons nog  het hospitaal-kerkschip “De Hoop”, dat tussen de vissersschepen, hulp verleende en waarop, midden op zee, kerkdiensten werden gehouden.

BLESSING OF THE SAILS

Deze interreligieuze viering aan boord van Zr. Ms. De Ruyter werd geleid door vlootpredikant Fred Omvlee, met medewerking van krijgsmachtrabbijn Menachem Sebbag, vlootaalmoezenier Frank Kamp en koopvaardijpredikant Helene Perfors. Als thema was gekozen Marcus 4, 35-41 ‘Storm op het meer’. In dit verhaal komt de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de mens op zee naar voren. Tijdens de dienst zong Jubilate o.a het prachtige ‘Nearer my God to Thee en de bede om bescherming; het Eternal Father. De dienst werd besloten met het lied ‘You never walk alone’.

Het was een bijzondere belevenis om tussen de hectiek van heel veel mensen en boten, dat een kakofonie van geluiden opleverde, aan een kerkdienst te mogen meewerken, waarin de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de mens centraal stond. God bless the sails.