Jubilate logo
Gepubliceerd op:

k Juich dan op hoger toon
bij ’t naad’ren van uw troon
‘k ben eeuwig nu uw zoon
en U nabij.

 

Beste koorleden,

Op donderdag 18 augustus 2016 overleed onze koorvriend Chris Peters. Hij was 41 jaar koorlid – bariton 354 – en vanaf 2016 Vriend van Jubilate.

Chris was een man met een veelheid aan gaven en capaciteiten. Zijn werkzaamheden bij Jubilate waren veelomvattend en divers. Hij was lid van de concertcommissie en in die hoedanigheid trok hij met zijn kompanen Gerrit van der Meij en Sieb Vergunst op gezette tijden naar Amsterdam om daar ter plekke de zaken rond de jubileumconcerten in Het Concertgebouw te regelen. Toen er later kortere lijnen werden getrokken via de mail werd hij lid van de commissie kaartverkoop. Ook bij de opbouw en de afbraak voor en na de concerten in de sporthal was Chris trouw aanwezig. En altijd weer was er de sponsoring van Livera Peters bij de rommelmarkten. In nauw contact met zijn zwager Nico Kuijt zorgde hij voor de meest prachtige concertposters in een unieke zeefdruk en in een formaat dat tegenwoordig niet meer wordt opgehangen in de winkels. Posters als kunstwerken. Ze worden door archivaris Wim van Egmond zorgvuldig bewaard.

Een bijzonder moment deed zich voor in 1993. Aan het jubileumconcert 50 jaar Jubilate in Het Concertgebouw werkte mee een balalaika orkest uit Sint Petersburg. De leden van dit jeugdorkest werden ondergebracht bij de koorleden. Voorafgaande aan een uitstapje richting het Tikibad in Duinrell bleek dat de badkleding van de Russen wel heel veel te wensen overliet. Spontaan opende Chris zijn winkeldeuren om de muzikanten van ordentelijke badkleding te voorzien en kon het uitstapje toch doorgaan.

Chris was een optimist. Je kon het zo gek niet bekijken of Chris zag toch nog wel ergens een positieve wending. Achter de wolken schijnt de zon, maar Chris zag toch altijd dat zonnetje, als was het spleetje tussen de wolken nog zo klein.

Chris was jarenlang secretaris van de winkeliersvereniging PAC, de voorloper van Zeezijde en met voorzitter Jan Minnee vormde hij de spil van het geheel.

Chris was ook de Pater Familias. In zijn gezin bezag hij met een stille trots het reilen en zeilen. En als hij in zijn zetel zat, had hij de waardigheid van een eminentie. Ook het enorme verdriet om het verlies van zijn dochter droeg hij met een stille waardigheid.

De laatste jaren ging het steeds moeizamer met Chris. Maar zijn doorzettingsvermogen groeide alleen maar. Het karton van de winkel buiten zetten, het huisje in de Baljuwstraat verven, wankel op de fiets toch naar Tripodia komen, hij fikste het. Soms schudde je je hoofd van ‘gaat dit wel goed’ maar het respect overheerste.

Toen het niet meer mogelijk bleek om te zingen, verscheen Chris trouw als toehoorder bij de concerten. Ook het laatste zomerconcert heeft hij nog meegemaakt. Daarna ging zijn fysieke gesteldheid steeds meer achteruit tot hij op bed verdaagde. Daar sprak hij de woorden: “Het is goed zo.”  Chris wist waar hij naar toeging en zijn Schepper heeft zijn kind thuisgehaald.

Het is de wens van hem en van de familie dat het koor zingend afscheid neemt.
U wordt indien mogelijk verwacht in de dankdienst voor zijn leven.

Locatie: de Vredeskerk aan de Voorstraat te Katwijk op maandag 22 augustus uiterlijk om 13.30 uur.
Aanvang dienst: 13.45 uur.
Kostuum: zwart, zonder pochet.
Dat hier een koor, Jubilate waardig, staat, is ons een erezaak.

Liederen in de concertmap:
C 56           Die Vesper
A 49           Een Koninklijk kind
A 108A      Nader mijn God, bij U
A 116         Ruwe stormen mogen woeden

 

Condoleren: na afloop van de dienst, van 15.00 – 16.00 uur.
Daarna vindt de begrafenis plaats in besloten kring.

Trooste de God aller genade zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.