Jubilate logo

Geen Kerst met Jubilate

Gepubliceerd op:

Het kerstconcert van het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate dat gepland stond op woensdag 22 december in Sporthal Cleijn Duin gaat helaas niet door.

Door de maatregelen die het kabinet op 26 november aankondigde zijn kunst- en cultuurbeoefening tussen 17.00 en 5.00 uur niet toegestaan. Deze avondlockdown is voor alle koren en ook voor Jubilate zeer ingrijpend. Hierdoor zullen zowel het kerstconcert, als de medewerking aan de avondkerstzangdienst in de Nieuwe Kerk komen te vervallen.

Repeteren in de Oude Kerk

Vanaf eind augustus hebben de mannen van Jubilate met veel enthousiasme gerepeteerd in de Oude Kerk aan de Boulevard. Hier was genoeg ruimte om met meer dan honderd man op een veilige manier te kunnen zingen. Inmiddels was het voorgenomen kerstconcert gevuld met een sfeervol repertoire van nieuwe en traditionele kerstliederen. Toen het aantal coronabesmettingen weer toenam, sloeg de angst om het hart: het zal toch weer niet…….

Langzaam maar zeker werd duidelijk  dat door alle, door het kabinet genomen maatregelen, het onmogelijk werd dit concert te laten doorgaan.

Stopzetting van repetities en beeld- en geluidsregistratie

Met RTV Katwijk en het beamerteam van de Oude Kerk werden de mogelijkheden bekeken om er dan een digitaal kerstconcert van te maken. Dan zou heel Katwijk met Kerst toch kunnen genieten van de kerstzang van Jubilate en ook voor de zangers zou dit een mooie pleister op de wonde zijn voor het afzeggen van het kerstconcert in de sporthal.

 Iedereen was enthousiast!

Avondlockdown

Door de afgekondigde avondlockdown vanaf zondag 28 november kan er in de avond niet meer gerepeteerd worden, waardoor de voorbereiding op de kerstregistratie ook niet meer mogelijk is. Uiteindelijk heeft het bestuur van Jubilate, met pijn in het hart, moeten besluiten voorlopig alle activiteiten van Jubilate stop te zetten. Jubilate gaat voorlopig in de slaapstand en wacht op betere tijden. Ondanks dit sombere bericht wenst het Katwijks Christelijk Mannnenkoor Jubilate U toch fijne feestdagen toe. Hebt goede moed, het komt vast weer goed!