Jubilate logo
Impressie afbeelding

NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Gepubliceerd op:

TERUGBLIK

Het jubileum van onze dirigent Aldert Fuldner dat gevierd zou worden op het bevrijdingsconcert  van 8 mei in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee en helaas niet door kon gaan heeft toch nog een prettig bericht opgeleverd.

In een mail laat Aldert weten dat hij blij verrast is met het cadeau dat hij namens alle koorleden heeft  gekregen. Er staat nu in zijn nieuwe woning een prachtige vleugel!

Verder spreekt Aldert de hoop uit in september weer iets met de koren te kunnen doen. ‘Maar we hebben allemaal wel gehoord of gelezen over de gevaren van het zingen en musiceren. We kijken allemaal uit naar het moment de we weer met elkaar kunnen zingen. Wat een feest zal dat zijn!’

CONCERTREIS

De geplande concertreis die plaats zou vinden rond Pinksteren 2020 naar het Zuid-Duitse Bayreuth is voorlopig verplaatst naar de periode van 20 mei t/m 25 mei 2021. Middels een mail hebben de leden uitleg gekregen over de gang van zaken en kunnen zij zich opnieuw aanmelden voor de reis in het voorjaar van 2021. Een definitieve beslissing over de doorgang van dit evenement wordt uiterlijk 20 februari 2021 genomen.

ZOMERAVONDZANG

Al vijftig jaar wordt er in de zomermaanden in de Oude Kerk zomeravondzang gehouden. Door de situatie rondom het coronavirus zullen deze bijeenkomsten dit jaar geen doorgang vinden. Als alternatief zal iedere woensdagavond een uitzending verzorgd worden met opnames van voorgaande jaren. Deze zijn te beluisteren via de site van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee. Deze reeks start op woensdag 27 mei. Aanvang 19.45 uur. Het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate is op 29 juli geprogrammeerd.

CONCERTAGENDA

Door de uitbraak van het coronavirus en de daardoor opgestelde richtlijnen  van het RIVM zijn alle geplande concerten en activiteiten van ons koor voor de komende tijd (t/m december 2020) afgelast.

Er lopen op dit moment nog allerlei onderzoeken over de mogelijkheden die zangkoren hebben om in de toekomst te gaan repeteren en uitvoeringen te geven. Zodra er meer hierover bekend is, zullen we dit zo spoedig mogelijk laten weten.

JAARVERGADERING

De geplande jaarvergadering op 16 april kon helaas geen doorgang vinden. Het ziet er niet naar uit dat op korte termijn een reguliere bijeenkomst kan worden gehouden.  Een langdurig uitstel acht het bestuur onwenselijk. Het streven is dan ook dat het jaarverslag in juni op papier bij u thuis wordt bezorgd. In principe wordt de jaarvergadering nu vastgesteld op 1 oktober 2020.

BESTUURSVERKIEZING

De leden zijn inmiddels geïnformeerd over de te houden bestuursverkiezing. Door de beperkende maatregelen zal deze digitaal plaats vinden. Aftredend en herkiesbaar zijn voorzitter Herman de Best en penningmeester Jaap van der Plas. Voor de vacature van André Hoek is door het bestuur Teun Ouwehand (424) benaderd. Aan de leden wordt de mogelijkheid geboden tegenkandidaten naar voren te brengen. Aan hen wordt tevens toestemming gevraagd deze verkiezing verder te behandelen in de digitale ledenvergadering van 22 juni 2020.

TOT SLOT

Het is een bizarre tijd en we missen elkaar, de ontmoeting, de gezelligheid, het samenzijn, het samen zingen. De toekomst van ons koor is allerminst zeker. Allerlei vragen komen boven waarop we nog geen antwoord hebben. In augustus weten we hopelijk meer. We zullen de richtlijnen van het RIVM en de aanwijzingen van de zangersbond verder volgen.

Ondanks alles, wensen wij u allen een mooie zomer toe!