Jubilate logo
Impressie afbeelding

Hervatting repetities Jubilate vanaf 31 augustus 2020

Gepubliceerd op:

Beste zangvrienden,

Afgelopen week is in het bestuur intensief gesproken over het hervatten van de repetities.

Het is belangrijk om weer samen te komen, samen te musiceren en weer samen de draad op te pakken nadat we begin maart noodgedwongen moesten stoppen. Het is belangrijk om met elkaar te spreken over hoe het jullie is vergaan in die tussentijd en hoe we werden geconfronteerd met ziekte én overlijden in onze omgeving.

Zoals het er nu uitziet komt er steeds meer schot in de regelgeving rond samenkomsten. Op basis van het Advies Koren en zangensembles, dat het RIVM op 30 juni 2020 heeft uitgebracht is het weer mogelijk geworden om samen te zingen! Dat is op zichzelf heel goed nieuws, maar samen zingen kan alleen veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen!

Dit betreft zowel de algemene veiligheidsvoorwaarden (veilige afstand en dergelijke) als aanvullende voorwaarden voor koren. Daartoe zal een protocol worden opgesteld met richtlijnen voor de zangers, gebaseerd op de aanwijzingen van Koornetwerk Nederland (update van 9 juli 2020) en het RIVM. Dit protocol komt over enige tijd.

We zijn er zeker nog niet helemaal, maar op grond van de huidige versoepelingen en vooruitzichten hebben we als bestuur het volgende besloten (uiteraard onder voorbehoud van positieve ontwikkelingen in de komende 6 weken):

·         De repetities zullen opnieuw starten op 31 augustus 2020; of we dat op een buitenlocatie doen of binnen wordt momenteel nog onderzocht; nadere informatie volgt in augustus a.s.

·         Op de buitenlocatie kunnen we met inachtneming van voldoende afstand met het gehele koor een start maken

·         Op de binnenlocatie (DVS clubgebouw) zullen de repetities worden verdeeld in 2 delen van een uur, voor steeds 2 partijen (bijvoorbeeld van 19:30 tot 20:30 uur  en daarna van 21:00 tot 22:00 uur). Het tussenliggende half uur zal worden gebruikt voor de wisseling van de partijen volgens de op te stellen richtlijnen. De twee partijen worden elke week verschillend samengesteld, zodat we in de gelegenheid zijn om regelmatig alle koorvrienden te kunnen ontmoeten.

·         Er is, conform de richtlijnen, nog geen mogelijkheid om vóór de repetitie samen te komen; evenmin is er een pauze of een “derde” helft

Gedeeltelijk zal het repeteren op een dergelijke manier bij vlagen als onbevredigend kunnen worden ervaren. Immers: zingen doe je samen en onze onderlinge contacten zijn minstens zo belangrijk. Echter: nog steeds staan veiligheid en gezondheid voorop. Wel willen we proberen op deze manier weer de draad oppakken.

We realiseren ons terdege dat er gevoelens kunnen bestaan en verschillen van inzichten, waardoor zangers voor zichzelf terughoudend zijn in hun beslissing of zij nu wel of niet al willen komen repeteren. Wij respecteren dit. Luister vooral naar jezelf en vraag je steeds af of je het voor jezelf verantwoord vindt om te komen.

Houd onze berichten in de gaten en hopelijk tot 31 augustus!

Met vriendelijke groet,

Herman de Best

Voorzitter Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate